Hradecký spolek neslyšících, p. s.

Pozvánka na členskou schůzi spolku

Členům a členkám Hradeckého spolku neslyšících.

Vážený pane, vážená paní,

svoláváme na sobotu 10. února 2024 od 14.00 hod. členskou schůzi s následujícím programem jednání:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti Hradeckého spolku neslyšících

3. Zpráva o hospodaření

4. Závěr a usnesení

5. Diskuze

 

Místo konání: JANA ČERNÉHO 8/28, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ

Pozvánka je současně od dnešního dne zveřejněna na internetových stránkách spolku www.hsnhk.cz a bude zveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

Od 13.30 se budou vybírat členské příspěvky:

členové 250,- Kč

důchodci 200,- Kč,

ženy na mateřské 200,-Kč

studenti 100,- Kč

 

Prosíme, přineste s sebou členské průkazy HSN.

Přiveďte i své známé, kteří nejsou členy Hradeckého spolku neslyšících.

Občerstvení bude zajištěno.

Na setkání s Vámi se těší členové výboru Hradeckého spolku neslyšících.