HSN Historie

Hradecký spolek neslyšících

je členskou organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR se sídlem v Praze. Hradecký spolek neslyšících (HSN) je nestátní nezisková organizace a od 30. 4. 1994 občanským sdružením. HSN má vlastní volený výbor, v roce 2018 byl předsedou HSN zvolen Josef Herz a místopředsedou se stal Radek Červinka. Hradecký spolek neslyšících má celkem 8 členů včetně zvýše jmenovaného předsedy a místopředsedy.

HSN má nadále vlastní spolkovou činnost, která je financována z vlastních zdrojů organizace (členské příspěvky). Jedná se např. o tyto akce: pravidelná klubová setkání, výlety, oslavy Dne matek, Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního dne neslyšících, velikonoční a vánoční posezení, Mikulášská besídka, karnevaly a další.

Něco z historie:

Dne 6. července 1919 se hluchoněmí sešli v Ústavu hluchoněmých v HK a na své schůzi chtěli založit podpůrný spolek a následovat tak hluchoněmé z jiných velkých českých měst. Cesta nebyla jednoduchá, ale dne 10. března 1920 byly schváleny Stanovy a v roce 1921 byl založen Východočeský podpůrný spolek hluchoněmých v Hradci Králové.

Více o historii HSN ZDE.