O nás

Hradecký spolek neslyšících je členskou organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR se sídlem v Praze. Hradecký spolek neslyšících (HSN) je nestátní nezisková organizace a od 30. 4. 1994 občanským sdružením. HSN má vlastní volený výbor, v roce 2021 byla předsedou HSN zvolena Věra Beranová a místopředsedou se stala Radka Havlová. Hradecký spolek neslyšících má celkem 5 členů včetně zvýše jmenovaného předsedy a místopředsedy.

HSN má nadále vlastní spolkovou činnost, která je financována z vlastních zdrojů organizace (členské příspěvky). Jedná se např. o tyto akce: pravidelná klubová setkání, výlety, oslavy Dne matek, Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního dne neslyšících, velikonoční a vánoční posezení, Mikulášská besídka, karnevaly a další.